Tag: togo

เดินทางบ่อย ๆ เจอแบบนี้กันบ่อยมั้ย?

แชมพูโหลดขึ้นเครื่อง ระเบิดเลอะยาสีฟัน ใส่แปรงสีฟันกับตลับแป้งถุงเดียวกัน ฟันก็จะได้แป้งไปด้วย ฝาโลชั่นปิดไม่สนิท ที่ตายสนิทคือ…เลอะทั้งกระเป๋า Give a place to Toothbrush & Toothpaste! ด้วย Marvis